Handleiding vingerlabyrint

Lezing en workshop Labyrint in het Wereldmuseum te Rotterdam,

zie onder hoofdstuk Cursussen en Workshops.

Het vingerlabyrint als gids op de levensweg.

Een labyrint is een eeuwenoud symbool dat gebruikt wordt om de innerlijke reis weer te geven en te beleven. Door je te laten leiden door het pad in het labyrint en je vaste bakens los te laten ontstaat er innerlijke ruimte, rust en balans.

Prijs: Houten schootlabyrint, met dubbel labyrint, achterzijde lemniscaat € 45,50 incl. BTW.

Therapeutenprijs: op aanvraagHet vingerlabyrint als gids op de levensweg
Dons Herfst

Inhoudsopgave:

Wat is een Labyrint?    
Vingerlabyrint in het portaal van de Dome Lucca    
Wat kan ik met een vingerlabyrint?    
De symboliek van het labyrint    
Wat kan het vingerlabyrint betekenen?    
Het labyrint en de chakra’s    
Wanneer kun je het labyrint gebruiken?    
Zelf een labyrint tekenen    
Meer informatie over  labyrinten en workshops    
Colofon    
Informatie en verkoop    

 
 
Wat is een Labyrint?
Een labyrint is een eeuwenoud symbool dat gebruikt wordt om de innerlijke reis weer te geven en te beleven. Door je te laten leiden door het pad in het labyrint en je vaste bakens los te laten ontstaat er innerlijke ruimte, rust en balans.

Labyrinten komen in vrijwel alle culturen voor. Ze zijn aangelegd in het landschap (in gras en in steen,) en ook in kerken en op andere heilige plekken. Het labyrint maakt momenteel een opmerkelijke revival door. Overal op de wereld worden labyrinten aangelegd bij kerken, scholen en ziekenhuizen, in parken en op pleinen, of in de natuur.
Het houten vingerlabyrint heeft twee keer zeven omgangen en volgt het patroon dat bekend staat als het klassieke Kretenzische labyrint.Het vingerlabyrint kent zijn oorsprong in kleine labyrinten bij de ingang van oeroude grotten, en later bij de ingang van kerken, zoals op onderstaande afbeelding op de St. Martino kerk in Lucca (Italië).  In de Middeleeuwen gingen kerkbezoekers en pelgrims met hun vinger door dit labyrint, waarmee ze een denkbeeldige weg aflegden naar het Nieuwe Jeruzalem.


Wat kan ik met een vingerlabyrint?
Het vingerlabyrint laat je de innerlijke reis beleven via je tastzin. Door geconcentreerd het pad te volgen en aandacht te schenken aan gedachtes en beelden tijdens het 'lopen' van het vingerlabyrint ontstaat er een innerlijke rust en afstemming. Doordat de twee labyrinten gespiegeld uitgevoerd zijn, verbetert de rechts- links coördinatie en de verbinding tussen het gevoel en het verstand.

 
De symboliek van het labyrint
Als je met je vingers de weg door het labyrint volgt krijg je voeling met de symboliek ervan:
1.    Het ingaande aspect, de weg naar het midden staat voor het vrouwelijke aspect.
•    als je hier moeite mee hebt dan is het goed om in jezelf te kijken naar wat dit jou kan vertellen over jezelf.
•    de weg naar binnen is ook de weg van het loslaten: zijn er dingen die je wilt laten gaan of die je gaandeweg achter je laat?
2.    Tijdens het verblijf in het midden kom je in verbinding met je kern, of je bron:
•    durf je hier langer te verblijven of ga je gelijk verder?
•    wat heeft je bron jou aan nieuwe inzichten te geven?
3.    De weg naar buiten staat voor het uitgaande aspect, het mannelijke.
•    het is ook de weg van het toelaten: wat heb je gevonden tijdens je reis door het labyrint, en hoe kan je dit laten bezinken?
4.    De wendingen in het labyrint staan voor verandering en hoe je daarmee omgaat. Je kunt er bijvoorbeeld  stilstaan bij belangrijke wendingen op je levenspad.
5.    Er zijn zeven omgangen die onder meer corresponderen met de zeven Chakra’s. Als je elke keer bij dezelfde omgang de route kwijtraakt, kan dit wijzen op een blokkade in het betreffende chakra
 


 Wat kan het vingerlabyrint betekenen?

In deze beschrijven reiken wij enkele mogelijkheden aan om met het vingerlabyrint te werken. Wij beogen hierin niet compleet te zijn, maar nodigen je uit om de toepassing te vinden, die voor jou op dit moment het meest geschikt is. Momenten van contemplatie zijn zeldzaam in deze hectische tijd en het labyrint kan een vriend worden, die je met zijn reeds geplaveide weg als een gids begeleidt. Je hoeft je alleen maar over te geven en met de vingertoppen van je gevoel de reeds gebaande weg te volgen.

Dit overgeven en vrij van gedachten zijn kan men oefenen, zodat de ziel zijn eigen taal en beelden kan vormen. Iedere vaardigheid in het leven wordt bereikt door het regelmatig oefenen. Zo ook het loslaten van vooringenomen gedachten aan het begin van de gang door het labyrint.

Er zijn voor ieder van ons momenten in het leven dat je even de weg kwijt bent, een verkeerde afslag neemt, op een zijspoor belandt, door jezelf of daar door een ander terechtgekomen, verward bent geraakt. Je kunt het spoor bijster zijn, het kan zijn dat je de weg van de noodzakelijke omweg moet volgen. Je kunt ook tegen een muur oplopen of door de bomen het bos niet meer zien. In ons dagelijks leven komen wij vele metaforen tegen die gaan over de “weg” in relatie met hoe wij ons op dat moment voelen en hoe wij onze spirituele weg proberen te vinden.

Momenten van bezinning leiden je tot meer zielsrust en stabiliteit in het dagelijks leven. Als de weg die je bewandelt vertrouwd is, voel je je daar veilig en zal het je vaker gebeuren, ook in het dagelijkse leven, dat dezelfde weg leidt tot nieuwe inzichten. Hoe vertrouwder dit voelt des te creatiever het “zelf” zal worden, wat vervolgens weer leidt naar meer “zelf”vertrouwen: het vermogen om op je zelf te vertrouwen bij het uitstippelen van je weg.
 
Doordat dit vingerlabyrint gelijktijdig met de linker en de rechter hand gelopen kan worden, zullen ook de linker- en rechter hersenhelft samen functioneren. Het samenwerken van de hersenhelften resulteert in evenwichtigheid. Beslissingen die genomen zijn door een dominante helft van de hersenen zullen ook de signatuur dragen van de daaraan gekoppelde ratio dan wel emotie. Voor beslissingen die geen verstrekkende gevolgen hebben is zo’n impulsgedachte geen ramp, maar vaak staan we in het leven voor keuzes die wel degelijk bepalend zijn voor onze levensweg. Zo’n beslissing zal met zorg genomen dienen te worden en wel overdacht moeten zijn, bij voorkeur met een optimale samenwerking van onze hersenhelften, zodat verstand en gevoel beide de ruimte krijgen zich te laten zien. Een genomen beslissing waarin dit evenwicht verstoord is voelt niet goed of is onverstandig. Liever maken we gebruik van ons volledig potentieel.

Het labyrint nodigt je uit haar pad regelmatig te bewandelen, te bezinnen, tot rust te komen, je zult ervaren dat er wendingen zijn waar je vingers haperen, waar je niet zeker bent van je zaak, waar je van de weg af raakt. Je kunt dan opnieuw beginnen en voelen hoe het dan aanvoelt, maar als je opnieuw het spoor bijster raakt, kun je kijken naar de plaats in het labyrint waar je de weg kwijt raakt: bij welke wending kun je je niet laten leiden door het pad? Hier ligt dan een blokkade.

 
Het labyrint en de chakra’s

Het labyrint bestaat uit zeven wendingen en mondt uit in het centrum. Het kan helpen inzicht te krijgen in de aard van blokkades als we het labyrint  relateren aan chakra’s.

De volgorde van het pad is: 3 2 1 4 / 7 6 5 8

In deze beschrijving kaarten we heel kort de betekenis van de 7 chakra’s aan, omdat we er van uitgaan, dat onder onze lezers de uitwerkingsgebieden genoegzaam bekend zijn, of anders te vinden zijn.
Je komt het labyrint bij het ingaande aspect binnen in de derde wending (geel, zonnevlecht) dit heeft alles te maken met communicatie met de buitenwereld, hoe dingen bij je binnenkomen, vertrouwen dat je iets kunt. Fysiek denken we aan de stofwisseling.
 
We vervolgen onze weg en  lopen  door naar de tweede wending (oranje, heiligbeen chakra), dit heeft o.a. te maken met creativiteit, levensvreugde, sexualiteit, inspiratie, nier/blaas energie, geslachtorganen.

Vervolgens komen we uit in de buitenste (eerste) wending (rood, basis chakra). Hoe staan we in deze wereld?  Hoe geaard zijn we? Hoe staat het met ons zelfvertrouwen, onze levensenergie, het en? Fysieke invloed op de darmwerking, bijnieren, bij een verstoring reflecteert dat op bovenstaande en is tevens een aanslag op ons immuunsysteem.

De weg vervolgt nu naar de vierde wending, die ook over het vierde chakra gaat (groen, hartchakra), over harmonie in het leven, liefde en affectie, onbaatzuchtigheid. Het hartchakra heeft uitwerking op het hart, maar ook de longen, armen, handen en bloedsomloop. Op endocrien niveau ligt hier de relatie met de thymus (weerstand, moed en kracht).  Het is tevens het verbindingspunt tussen hogere en lagere chakra’s.

Ons labyrint leidt ons nu naar de zevende wending, die correspondeert met het kroon/kruin chakra (paarsachtig paarlemoer). Het kroonchakra belichaamt onze spiritualiteit. De energie van dit chakra maakt alle niveaus fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel tot een geheel. De epifyse wordt beïnvloed door het kroonchakra.

Na tot aan het bovenste chakra te zijn gereisd, reizen wij nu verder naar de zesde wending die correspondeert met het zesde chakra (indigopaars, voorhoofdschakra) over inzicht en weten. De ogen die bij dit chakra horen zijn de spiegel van de ziel. De hypofyse hoort bij dit chakra en beïnvloedt het functioneren van alle andere endocriene klieren.

Onze reis gaat naar de laatste wending, nummer vijf in de rij, (blauw, keelchakra). Dit chakra heeft te maken met het zich uiten; het uiten van waarheden die begrepen zijn door het hartchakra, scheppen door spreken, communicatieve creativiteit. De schildklier en de bijschildklieren zijn verbonden aan het keelchakra.De reis bereikt hier de kern, in de tekening aangegeven door het cijfer 8. Dit is geen eindpunt, maar het beginpunt van dezelfde reis in omgekeerde richting. Wat het doel van de reis is, wordt door jezelf ingegeven. Je kunt een reis maken zonder duidelijke bestemming en zien waar je uitkomt en je kan een plan maken om je doel te bereiken, doe wat het beste bij je past. Wees alert op leermomenten, durf vooringenomen gedachten los te laten, laat je leiden.

 
Wanneer kun je het labyrint gebruiken?

Het kind en het labyrint:
Het spelen met labyrint, met een of twee handjes geeft in ieder geval een moment van rust en onthaasting en daardoor groei. Therapeutisch gezien is dit een uniek gereedschap om beide hersenhelften samen te laten werken. Bij dyslexie kan het regelmatig lopen van het labyrint bijdragen tot betere leesherkenning.

Het labyrint voor mensen met een visuele beperking.
Het vingerlabyrint is dè manier voor mensen met een visuele beperking om kennis te maken met de mogelijkheden van het labyrint. Een aanrader voor thuis en voor instituties die hen ondersteunen.

Het labyrint in de wachtkamer:
Spreekt voor zich, nodigt uit en geeft rust. Het kan een voorbereiding zijn op de behandeling van de patiënt: als deze geestelijk rustiger is,  slaat de behandeling gemakkelijker aan.

Het labyrint in de woonkamer:
Kan leiden tot onverwachte gesprekken over zin, zingeving en geestelijke rust. Bij pubers kan dit controversiële reacties oproepen, maar toch wordt het bijna altijd in de hand genomen.

Het labyrint en besluitvorming:
Door je bewust te zijn van de hobbels op de weg die je inslaat, kun je problemen omzeilen. Het visualiseren van het gewenste resultaat zal bijdragen aan het bereiken daarvan. De gedachte gaat aan de vorm vooraf. Regelmatig het labyrint lopen, met een duidelijk beeld van datgene wat je wilt bereiken maakt de haalbaarheid daarvan groter.Therapeutische toepassing:
Het is een open deur om te stellen dat veel klachten worden veroorzaakt door een disharmonie van het systeem. Het merendeel van alle klachten is een signaal van het lichaam om te laten zien, dat het zich niet zo goed voelt. Dat het lichaam niet gehoord wordt. De hectiek van het leven maakt dat we kleine ongemakken negeren, dan wel wegslikken met medicijnen. De signaalfunctie wordt verdrongen en het lichaam gaat serieuze maatregelen nemen om toch maar gehoord te worden. Het lopen van het labyrint is één van vele wegen die leiden tot fysieke en psychische rust. Belangrijk is een ontspannen lichaamshouding, schouders losjes laten hangen. Rechtop zitten met het labyrint op schoot, rustig, diep en laag ademen. Contact maken met moeder aarde en laten gebeuren wat gebeurt.
 

 
 

Meer informatie over  labyrinten en workshops (zie Seminars en Workshops)

Therapeutenadvies            www.therapeutenadvies.nl

Dit dubbele gespiegelde vingerlabyrint werd speciaal voor de Therapeutenwinkel.nl gefabriceerd, in samenwerking met LabyrintWerk. 

Colofon
Auteur: Dons Herfst
Redactie: John Musterd,  Pieternel van Amelsvoort en Selma Sevenhuijsen.
Extrence geeft ook individuele sessies om beter te kunnen werken met labyrint.

Informatie en verkoop

www.extrence.nl


www.therapeutenwinkel.nl        i   

 


Extrence - Penninghove 28 - 2726 BV Zoetermeer
079 - 3 31 75 46 / 06 20 41 08 86 -